• Facebook
  • E-mail
  • Phone
Brzotín

rekultivácia a monitoring

Henclová

ložiskové mapovanie

Pača

dokumentácia banských diel

Michalok

veterný park - EIA

Mikušovce

prieskum ložiska štrkov

Nižná Slaná

projekt odvodnenia šachty

Drnava

odvodnenie štôlne Dionýz

Drnava

odvodnenie štôlne Dionýz

Gemerská Hôrka - Domitri

vypúšťanie odpadových vôd

Michalovce YAZAKY

dokumentácia vrtu a vzork.

Veľké Dravce

ložisko čadiča

Snežná diera

sanácia starej záťaže

Gemerská Poloma

výstavba štôlne Elisabeth

Lubeník

rekultivácia skládky

Lubeník

rekultivácia skládky

Gemerská Hôrka

hydrogeologický vrt

Stožok

prieskum ložiska andezitu

Gemerská Poloma

komín Werner

Lubeník

skládka priemysel. odpadu

Rožňava

sledovanie banských vôd

Gemerská Poloma

dokumentácia vrtu

Gemerská Poloma

dokumentácia bane

Sirk

odvodnenie št. Dolnosirkovská

Rudňany

monitoring podzemných vôd

Tisovec

IG prieskum pre razenie dopr.

Gemerská Poloma

dokumentácia čelby

Gemerská Poloma

dokumentácia vrtného jadra

Gemerská Poloma

dokumentácia vrtu

štôlňa Elisabeth

prieval banských vôd

štôlňa Elisabeth

prieval banských vôd

Lubeník

skládka ťažobného odpadu

Gemerská Hôrka - Fortúna

dokumentácia bane

Gemerská Hôrka - Fortúna

dokumentácia bane

Gemerská Hôrka - Fortúna

sadrovcová jaskyňa

Michalovce YAZAKY

prieskum znečistenia

Michalovce YAZAKY

realizácia monit. vrtov

Stožok

geologický rez 1-1

Dvojitá priepasť

sanačné práce 1

Dvojitá priepasť

sanačné práce 2

Dvojitá priepasť

sanačné práce 3

Dvojitá priepasť

stopy ropného znečistenia

Stožok

mapa blokov zásob