• Facebook
  • E-mail
  • Phone

O nás

Spoločnosť ENVEX, s.r.o. vznikla rozšírením pôvodnej spoločnosti Ing. Marián Bachňák – ENVEX, ktorá ako podnikateľský subjekt pôsobí na trhu už od roku 1997. Vzniku spoločnosti predchádzajú aj niekoľkoročné skúsenosti pôsobenia v Geologickom prieskume š.p. Spišská Nová Ves, v ktorom som pôsobil od roku 1984.

 

Prvoradým cieľom je poskytnúť kvalitné a odborné služby v oblasti projektovania, vykonávania a vyhodnocovania úloh geologického prieskumu.

 

Zavedením a uplatňovaním legislatívy v oblasti životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek zabezpečujeme:

     • spracovanie zámerov a správ o hodnotení vplyvov na životné prostredie
     • spracovanie vybraných dokumentácií pre nakladanie s vodami
     • spracovanie vybraných dokumentácií pre nakladanie s odpadmi
     • spracovanie environmentálnych auditov
     • hodnotenie rizík environmentálnych škôd a environmentálnych záťaží

 

Ak hľadáte odbornú pomoc pri niektorej z uvedených oblastí zabezpečíme profesionálne služby podložené príslušnými oprávneniami k jednotlivým činnostiam.

» Osvedčenia o odbornej spôsobilosti