• Facebook
  • E-mail
  • Phone

Kontaktujte nás!

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti
ENVEX, s.r.o.

Sídlo spoločnosti
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava

IČO: 47 552 620
Spoločnosť ENVEX, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 35118/V

Telefón: (+421) 058/788 2160

Fax: (+421) 058/733 1575

E-mail: envex@stonline.skKontaktné osoby

Ing. Marián Bachňák

» mobil: (+421) 0905 408 420

» e-mail: marian.bachnak@envex.sk